Online Kitle

Yayınladığımız içeriklerden bazılarını kendi basın çalışmalarınız için kullanıp kullanamayacağınızı merak mı ediyorsunuz? Cevabımız “evet” ancak bunun için öncelikle aşağıdaki şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. İnternet sitemizde yayınlanan mesajlar kullanıcılar için bilgi kaynağı teşkil etmeleri amacıyla düzenlenmiştir.

Haberlerimizden alıntı yapmak istediğiniz zaman bizi bu konuda bilgilendirdiğinizden ve kaynağı belirttiğinizden emin olmanızı rica ediyoruz.

Eğer uzman görüşlerini veya uzmanların makalelerinden bazı kısımları alacaksanız, alıntı yapılan kelimelerin yazarını belirtmeyi lütfen unutmayın.

Portal ve internet sitelerinde yayın yaparken, lütfen www.gemius.com adres linkini dâhil edin ve basılı materyal üzerinde ise verinin Gemius’dan alınmış olduğun belirten bir not ekleyin.

Sosyal medya ortamında lütfen yalnızca başlığı açıklayın ve kişileri internet sitemizdeki orijinal makaleye bir link vererek yönlendirin.

İnfografiklerimiz söz konusu olduğunda da aynı kurallar uygulanmaktadır, yine de internet sitemizde kullanılan fotoğrafların başka bir yerde yayınlanamayacaklarını aklınızda bulundurmanız gerekmektedir.

  • Çevrimiçi kullanıcıların sayısı ve birkaç yıla bakıldığında bunlara ilişkin trendler
  • Çevrimiçi internet kullanıcılarının profili, seçilen tematik kategoriler veya internet siteleri
  • En popüler internet siteleri
  • İnternet kullanıcıları arasında belirli bir internet sitesine erişimi ve belirli internet sitelerine göz atan kullanıcıların sayısı (belirli sosyo-demografik özelliklere göre ayrıştırılmış şekilde)
  • İnternet kullanıcıları tarafından en çok ziyaret edilen ve tematik olarak belli bir kategoriye göre ayrılmış internet siteleri
  • Seçilmiş sosyo-demografik özelliklere göre belirlenmiş olan belirli kullanıcı grupları tarafından kullanılan internet siteleri

Örnekler:

  • Draugiem.lv Letonya’daki en popüler sosyal ağ hizmetidir. Letonyalı internet kullanıcılarının yarısı (%49’u) tarafından kullanılmaktadır (Eylül 2013).
  • 45 saat 38 dakika – Bu süre Macar bir internet kullanıcısının aybaşına ortalama çevrimiçi olduğu süredir (Temmuz 2013).
  • Çek bir internet kullanıcısı bir ayda internette 25 saatten fazla vakit geçirmekte, bu zamanın çoğunu da iletişim ve sosyal ağ sitelerinde harcamaktadır (Ağustos 2013).
  • Sayısı şimdiden 10 milyonu aşan Leh internet kullanıcısı, çevrimiçi haritaları ve yer tespiti araçlarını kullanmaktadır (Mayıs 2013).

Gemius tarafından yürütülen internet araştırma ölçümleri (gemiusAudience)

Veriler üzerinde bir uzman yorumuna ihtiyacınız olduğunda, size yardım etmek için biz buradayız!

Gemius’un - belli bir kategorinin altında gruplanan internet sitelerine yapılan ziyaret payının yetersiz olması sebebiyle- seçilen tematik kategori veya hedeflenen grupla ilgili olarak veri sağlayamaması mümkün olabilir. Söz konusu durumlarda, göstergelere daha esnek bir yaklaşımla bakılabilir, mesela farklı yaş kategori sınıflandırması veya seçilen sosyo-demografik kategori için sonuçların birleştirilerek sunulması gibi. Örneğin, 7-14 yaş arası internet kullanıcılarına ilişkin sonuçların hedef kitle eşiğinin altında kalması ve veri teslim edemememiz halinde, veriyi gruplama ve 7-24 yaş arası şahıslar için sunma şansımız bulunmaktadır vs.

Araştırmamıza dâhil olan internet popülasyonları azami yaş sınırı uyarınca birbirlerinden ayrılmaktadır. Bu fark yapısal araştırmada farklı yaş gruplarının temel alınmasından kaynaklanmaktadır (bazı ülkelerde çocuk internet kullanıcılarına ilişkin veri bulunmamaktadır).

Araştırma tüm internet sitelerini içine almamaktadır. Ölçüm, Gemius metodolojistleri tarafından kaydedilmiş olan en geniş internet siteleri ve yayıncılar ve reklam ağları tarafından önerilmiş internet sitelerine ilişkindir.

Tematik kategoriler Gemius’un internet araştırması yaptığı her ülkede uygulanmamaktadır. Bunların belirlenmesine dair karar bu endüstrideki Gemius ile beraber internet pazar araştırması için atanan kuruluşlara bağlıdır. Ancak, özel istek üzerine, Gemius analistleri yeni bir tematik kategori yaratabilirler.

Verilerinizi hazırlarken desteğe, verilerinizin sunulacağı şekil ile ilgili olarak danışmana ihtiyaç duyduğunuzda bize güvenebilirsiniz.

lorem lorem lorem