Veri

Çevrimiçi kitle ölçümü yaptığımız için çerez ve tarayıcı verilerini topluyoruz. Daha sonra, çevrimiçi kullanıcıların olduğu paneller geliştiriyoruz ve böylece sosyo-demografik karakteristiklerini anlamamız mümkün oluyor. Hedefimiz internet kullanıcısına daha yakın olmak isteyen tüm çevrimiçi pazar oyuncularına, internet bazlı hizmetlerini daha kullanıcı dostu kılma amacıyla - hem içerik açısından hem de hizmetlerinin formülasyonu açısından- hizmet vermektir.

Küresel anlamda rekabetçi hizmet sunduğumuz konusunda kendimize güveniyoruz ve başarımızın şu kilit faktörlerden oluştuğunu düşünüyoruz: internet ve reklam ölçümlerine getirdiğimiz yeni trend ve standartlar açısından yaptığımız yenilikler, veri güvenliği (her zaman müşterilerimize veri üzerinde tam mülkiyet hakkı sağlıyoruz) ve tekliflerimizin belli yerel pazar ihtiyaçlarına göre uyarlanması konusunda esnekliğimizdir. Şirketimiz verilerle hareket eder ve teknolojimiz bu verilerin desteği olmadan değersizdir, zira her teknolojinin arkasında veri bulunmaktadır.