Uluslararası Mevcudiyetimiz

Araştırma hizmetlerimizin sonuçları 30 ülkede, internet sitelerini gezen internet kullanıcılarının sayısına ilişkin resmi bilgi olarak kabul edilmektedir. Söz konusu kararlar yerel medya organizasyonlarının yetkisi içindedir. Medya pazarının temsilcilerini içine alarak, komiteler çevrimiçi hedef kitle davranışlarının tarafsız ve bağımsız biçimde araştırılmasının düzenlenmesini hedefler ve söz konusu analizi yapabileceğine inanılan şirket ihale ile seçilir.

Gemius araştırma çerçevesini şahsen her bir medya endüstri organizasyonuna veya medya endüstri organizasyonu bulunmadığı zaman ise pazar oyuncularına danışmaktadır. Bu durum ise her bir özel pazarın hesaba katılmasını ve dolayısıyla istenen veri türünün tam olarak sağlanmasını temin etmektedir. Söz konusu hizmetin kapsamı aşağıdaki sorulara verilen cevaplarla daha da iyi ayarlanabilmektedir: Araştırma hem küresel hem de yerel internet sitelerini içeriyor mu? Araştırma internet kitlesi tarafından bir internet sitesinin ziyaret edilmesi için hangi araçların kullanıldığına dair bilgi içeriyor mu? Analiz edilen bilgi yalnızca işitsel ve görsel analizler ya da internet siteleriyle mi ilgili? Analiz edilen internet siteleri ilgili oldukları konulara göre mi kategorize ediliyor? Araştırma mobil cihaz kullanıcılarını içeriyor mu?

Hizmet verdiğimiz geri kalan ülkeler içerisinde; araştırma hizmetimiz, çoğunlukla internet kullanıcılarının çevrimiçi davranışlarına ilişkin içgörüyü belirleyen tek sonuç olmaktadır.