Danışmanlık

Gemius; internet kullanıcılarının davranışları üzerine veri toplama, işleme ve analiz etme konusunda uzmanlaşan en iyi şirket olarak bilinmektedir. Son 15 senede şirket çevrimiçi kitle hakkında: özgün sosyo-demografik profiller, interneti kullanmanın yolları bilgi sağlamaktadır. Şirketimiz, araştırma alanında yılların deneyimiyle, doğal olarak bir danışmanlık şirketine dönüşmüştür. Şimdi ise çevrimiçi operasyonların nasıl geliştirileceğine dair işe ilişkin danışmanlık veriyoruz.

Bu büyük veri döneminde, farklı kaynaklardan gelen geniş çaplı bilgilerin analizi ve yorumlanması dâhil olmak üzere danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Bugün, her organizasyon kendisi tarafından, kendi iş çevresinde üretilen bilgileri toplamakta ve işlemektedir. Asıl zor olan ise veri kaynaklarını iş ile entegre etmek ve bunları en etkin şekilde gerçek zamanlı olarak yönetmektir.

İnternet kullanıcılarının davranışları, dijital pazarlama, e-ticaret, büyük veri ve internet teknolojileri bilgi verebildiğimiz beş alanı oluşturur.