Başvuru Formu

GEMİUS ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ BAŞVURU FORMU


A. Başvuru yapan kişinin iletişim bilgileri:

İsim: ....................................................................................
Soyisim: ....................................................................................
TC Kimlik Numarası: ....................................................................................
Telefon Numarası: ....................................................................................

E-posta:
(İletişimin daha hızlı olması için
paylaşmanız önerilir)

....................................................................................
Adres:

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

B. Lütfen Gemius ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, Çalışan, 3. Kişi, Tedarikçi gibi)

............ internet sitesi aracılığı ile Gemius’un anketlerine katıldım.

Anket Katılımı olan konular: ............................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

ÇALIŞANLAR VE TEDARİKÇİLER ÖZELİNDE

Gemius ile İlişkim

☐ Mevcut Çalışanıyım
☐ Eski Çalışanım
Çalıştığım Yıllar : ………………..........
☐ Diğer:
………………………………………………

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım
Tarih : ………
☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz
………………………………………………………...

C. Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Açıklama

Bu formu doldurarak, imzalı bir örneğini …………………. adresine gönderebilir ya da ilgili formu [●] …………… adresine mail yoluyla iletebilirsiniz. Doldurmuş olduğunuz işbu başvuru formu, Gemius ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa,Gemius tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz ve isabetli olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Gemius, ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Gemius söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir