Aydınlatma Metni

GEMİUS TÜRKİYE PANELİSTLERİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

GEMİUS ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak hizmetlerimizden faydalanan ve kullanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Maslak Mah. Taşyoncası Sok, Maslak 1453, T4b Blok Kat:-5 Ofis:186 Sarıyer İstanbul adresinde mukim GEMİUS ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

İşlediğimiz veriler şunlardır:                                                     

 ·  Yaş, cinsiyeti eğtim vb. sosyo-demografik veriler. Bunlar aynı zamanda alışveriş tercihleri veya interneti kullanma şeklindeki bilgileri içerebilir;

·  Ziyaret ettiğiniz internet sitelerine ait veriler ve görüntülenen içerik,

·  Size gösterilen reklamlarla etkileşime girmeniz halindeki bilgiler de dahil olmak üzere, ziyaret ettiğiniz web sitelerindeki tıklamalarınız hakkındaki veriler

·  İnternet üzerinden yaptığınız alışverişlere ilişkin, aldığınız ürün, ödeme yönteminiz ve teslimat bilgileri de dahil olmak üzere satın alıma ilişkin veriler,

·  Yaş, cinsiyeti eğtim vb. sosyo-demografik veriler. Bunlar aynı zamanda alışveriş tercihleri veya interneti kullanma şeklindeki bilgileri içerebilir;

·  Bazen, e-posta veya telefon numarası gibi iletişim bilgilerinizi paylaşmanızı isteyebiliriz. İletişim bilgilerinizi Araştırma ile ilgili olarak sizinle iletişime geçmek için kullanıyoruz. Ayrıca, sizi çekiliş ve yarışmalara katılmaya teşvik etmek, bu konuda size bilgi ve cazip öneriler sunmak, araştırmaya daha geniş bir şekilde katılmanızı teşvik etmek, size teknik destek sağlamak ve Araştırmadaki herhangi bir değişiklik hakkında sizi bilgilendirmek için de kullanıyoruz.

Sizi yazılımı kurmaya ve başka bir araştırma projesine katılmaya davet edersek, bu yazılım aracılığıyla ne tür verilerin toplanacağı konusunda yeni proje ile ilgili size gerekli ve uygun bir şekilde bilgi verilecektir.

 Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz Şirket tarafından Panel ürünü aracılığı ile tarafınızca cevaplanan sorular aracılığı ile raporlama yapılması amacıyla toplanmaktadır.

Bu amaçla alınan kişisel verileriniz pazarlama konusunda oluşturulabilmesine yarayan nüfus bilgilerinize yönelik bilgiler olup, sizin onayınız ile Şirketimiz tarafından işlenmektedir. Bu bilgiler elektronik ortamda tarafımızca işlenmiş veriler olup, kapsamında anonimleştirmeye yönelik genel ifadeler bulunmaktadır. Bu genel ifadeleri açıklamak gerekirse, bu ifadeler veri sınıfınız olarak sizin yaşınız, eğitiminiz, mesleğiniz gibi gruplara girmektedir. Aldığımız bu kişisel veriler ile ziyaret ettiğiniz websiteleri birleştirilerek tarafımızdan ölçümle yapılmaktadır. Yapılan ölçümlemeler sonucunda, kullanıcı alışkanlıklarının tespiti amacıyla istatiksel olarak raporlar oluşturulmakta ve bu raporlar kişisel bilgilerinizden arınmış olarak sistemlerimize işlenmektedir. 6698 sayılı Kanun’un 5/2 maddesinde sözleşmenin ifası sebebi ile ortaya konan panelist sözleşmesindeki amaçlar dahilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; www.gemius.com.tr internet adreslerinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yurt Dışı Aktarım

Soru formunda yer alan cevaplar, uygulamayı kullandığınız sürece internet kullanım alışkanlıklarınızı ölçen çerez verileriniz ve e-posta adresiniz ile sınırlı olmak üzere toplanan kişisel verileriniz; işlendiği amaçla bağlantılı olarak, ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (6698 sayılı Kanun) 9 uncu maddesi uyarıca vereceğiniz açık rızanız ile birlikte yurt dışında bulunan ve Şirket’imizin bağlı bulunduğu genel merkezi 48 Domaniewska Caddesi D48 binası, 6 kat, 02-672 Varşova, Polonya adresinde mukim,  Gemius SA  ile veri işleyen ve ortak ver sorumlusu sıfatlarıyla paylaşılabilecektir.

Yurt İçi Aktarım

Bunun dışında Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde www.gemius.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak yurt içinde yerleşik üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet sitesi, panel uygulaması, mobil uygulamalar, gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere öngörülen hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır.

Pop-up olarak çeşitli sitelerde karşınıza çıkan veya tarafınızca ulaşılarak Panelist olmak için ulaştığınız soru formunu doldurduğunuzda vermiş olduğunuz cevaplar üzerinden sosyo-ekonomik profiliniz başkaca herhangi bir kişisel veriniz işlenmeksizin oluşturulur ve bu formu doldurduğunuz andan itibaren IP adresiniz yerine atanacak bir profil numarası ile çerez verileriniz işlenmeye başlar.

İlerleyen aşamada eğer Panelist Verisi İşleme Koşuları ve Şartları Metni’ni onaylamanız ve e-posta adresinizi sisteme girmeniz üzerine uygulamamızı bilgisayar veya tabletinize indirerek panelist olarak uygulamamızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu aşamada Panelist Verisi İşleme Koşuları ve Şartları Metni onaylamak ve panelist olmak istememeniz halinde tarayıcı geçmişinizi temizleyerek çerez verinizin Şirket tarafından işlenmesi sürecinizi dilediğiniz an tek taraflı olarak sonlandırabilirsiniz.

Panelist olarak uygulamamızı kullanmaya başladıktan sonra dahi doldurduğunuz soru formunda yer alan cevaplar, uygulamayı kullandığınız sürece internet kullanım alışkanlıklarınızı ölçen çerez verileriniz ve e-posta adresiniz dışında herhangi bir kişisel veriniz işlenmemektedir. Şirket tarafından yapılan çekiliş sonucu hediye çeki kazanmanız halinde Şirket size panelist üyeliği sırasında vermiş olduğunuz e-posta adresinden ulaşarak, açık rızanız kapsamında vereceğiniz kimlik , iletişim ve adres bilgilerinizi işleyerek hediye çekini tarafınıza ulaştırır. Şirket yine açık rıza vermeniz halinde hediye çeki kazandığınıza dair bilgiyi kendi sosyal medya platformlarında veya internet sitesinde yayınlayabilir. Hediye çekinin tarafınıza ulaştırılması açık rızanız ile hediye çeki kazandığınıza ilişkin kişisel verilerinizin  duyurulması şartına bağlı değildir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Şirketimizden;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Başvurularınızı https://www.gemius.com.tr/basvuru-formu.html adresindeki formu doldurup, sistemimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden paneltr@gemius.com adresine ileterek veya KVK Kurumu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliği’nde yer alan esas ve usullere uygun bir şekilde tarafımıza iletebilirsiniz.