Panelist Sözleşmesi

GEMİUS PANELİST SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

İŞ bu sözleşme Panel Kullanıcısı olan gerçek kişi ile. Adresinde bulunan Gemius Türkiye arasında kurulmaktadır.

2. TANIMLAR

Gemius Türkiye- İlk elden Programı kullanan Panelistlerin verilerini işleyen ve bu verileri aktaran. Adresinde kurulu tüzel kişili

Gemius SA- Net panel programının lisans sahibi olan ve bu program nezdinde kendisinde aktarılan veriler üzerinden anonim olarak raporlar. Adresinde kurulu tüzel kişiliktir.

Araştırma – internette dolaşırken ve uygulamalar çalışırken görüntülenen internet kullanıcıları davranışları üzerine bilgi sağlayan araştırma hizmetidir. Netpanel üzerinden paneliste ait kullanıcı dijital izini izlemeye yönelik bir araştırmadır.

Program –lisans sahibi ve Lisans veren arasında sonuçlandırılan sözleşme çerçevesinde Lisans veren tarafından Araştırma'nın gerçekleştirilmesi için sağlanan netPanel adlı bilgisayar programıdır.

Panelist – Netpanel program kurulan ve bu program nezdinde kişisel verileri sisteme işlenen gerçek kişi

Tarayıcılar – websayfalarını taramak için kullanılan yazılımlardır. Bu araştırmada 'Tarayıcı' terimi Program'la uyumlu bütün tarayıcıları ifade eder. Örneğin; Internet Explorer (6.0 veya daha ileri sürümleri), Mozilla Firefox (1.5 veya daha ileri sürümleri), Google Chrome (4.0 veya daha ileri sürümleri) ve Opera (11.0 veya daha ileri sürümleri).

Sistem Gereklilikleri – Program sadece Windows 2000/Me/ XP/Vista/7 işlerim sistemlerinde çalışır ve tarayıcılarla birlikte kullanılan İnternet tutumunu analiz eder.

3. PANELİST KAYDI ve ÜYE ÖZELLIĞİ

İşbu sözleşme ile tarafından Netpanel programının verdiği anket bilgileri doğrultusunda bilgisayarına kurulması kabul edilmektedir. Panelist Program'ı internet sunucuları ağından kurarak, kopyalayarak, indirerek, erişim elde ederek veya herhangi bir başka şekilde Programı kullanmaya başlayarak işbu Panelist Sözleşmesi’ne riayet etmeyi üstlenir ve kabul eder.

Kullanıcı kaydı için gerekli olan bilgiler e-mail adresi ve öncesinde sunulan anket formunun cevaplanmasıdır. Bu anket formunun sonucunda e-mail adresiniz ile vermis olduğunuz veriler eşleştirilmektedir. ( Kayıt Verileri)  Kayıt Verileriniz sonucunda  Panelist sıfatına haiz olunmaktadır. Panelistler verdikleri verilerin a)   doğru ve güncel olduğunu ( b) Siteye kayıt olma şartlarına haiz olduğunu ( c) her zaman doğru, güncel ve eksiksiz  olacağını taahhüt ve garanti etmektedirler.

4. NET PANEL PROGRAMI

i. PROGRAMIN LİSANSI

Panelistlerin verilerini toplamaya yarayan program olan Netpanel programının lisansı 3.bir kişi olan Gemius SA ‘ya aittir. Bu lisansa ilişkin kullanım hakkı tarafımıza devredilmiş aradaki devir sözleşmesine binanen tarafınızla imzalanmaktadır.İş bu programdan doğan lisans hakları 5846 sayılı Kanun tarafından korunmakta olup programla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmak mümkün değildir.  Program hiçbir şekilde tadil edilemez veya Lisans verenin yazılı rızası olmadan yayımlanamaz. Telif hakkı bildiriminin silinmesi veya gizlenmesi yasaklanmıştır.

ii. FİKRİ MÜLKİYETİN KAPSAMI

Lisans sahibine belirtilen amaç dahilinde (Araştırmaya katılım) Program'ın kullanım yetkisi verilmiştir. Bu Lisans Lisans sahibine edinme ve kullanma yetkisini verir.Bu Lisans, Araştırma soru formunu dolduran Lisans sahibinin ve Lisans sahibinin bilgisayarını paylaştığı kişilerin bilgisayarda kullanmasına yöneliktir.Program'ın kurulu olduğu bilgisayarın değiştirilmesi veya işletim sisteminin tekrar kurulması veya Program'ın kullanımının imkansızlaşması sonucunu doğuran herhangi bir durumda, Lisans sahibi Lisans veren ile tanımlanan şekilde temasa geçmelidir.Bu Lisans, Lisans sahibinin harici kullanımı için yedeklenen kopya hariç olmak üzere, geçici veya kalıcı, hangi amaçla olursa olsun, kısmen veya bütünüyle netPanel yazılımının çoğaltılması durumu ile ilgili hiçbir hakkı kapsamaz.Lisans sahibi yalnızca bu Sözleşme'de belirtildiği şekilde hükümler ve koşullara bağlı olarak alt lisans verme hakkına sahiptir.Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan bütün haklar Lisans verenin harici tasarrufuna tabidir ve burada belirtilen hiçbir hüküm hiçbir şekilde bu durumu değiştirebilecek bir anlamda yorumlanamaz.Bu Program'ın herhangi bir şekilde bu Lisans'a uygunsuz şekilde kullanımı ve alt lisansı olmayan kişilerin programın düzenli kullanımına dahil olması yasaklanmıştır.

iii. NET PANEL PROGRAMININ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

Birden Fazla Kullanıcı

Lisans sahibi, şayet Programın yüklü olduğu aygıtta diğer düzenli kullanıcılara da erişim sağlarsa, aynı zamanda onlara Araştırma'da kendi profillerini oluşturmalarına imkan tanımış olur. Herhangi bir zamanda websayfalarını görüntüleyenlerin kimler olduğunu tanımlamak için, Program kullanıcıyı tanımlamak için aşağıda belirtilen istekle bir üye girişi penceresi görüntüler:Pencere, erişilir kullanıcı adları ve yeni Program kullanıcısının eklenebileceği "Yeni kullanıcı" butonunu içerir.Eğer kurulum aşamasında Lisans sahibi bilgisayarı birden fazla kişinin kullandığını deklare ederse, veya Program'a ilave olarak en az bir kullanıcı daha eklenirse üye girişi penceresi internet tarayıcısını her açışta ve sonrasında belirli bir süre hiç çevrimiçi aktivite olmamışsa belirecektir

Lisans sahiplerinin kendilerine ait bilgisayarlarının yegane kullanıları olduklarını belirttiği durumlarda (ve hiçbir yeni kişi eklemediklerinde) üye girişi penceresi yeni bir kullanıcının ortaya çıkma durumunu kontrol etmek amacıyla iki haftada bir görüntülenir. Üye girişi penceresi kullanıcı adına tıklanıldığında kaybolur. İlgili pencereyi bir kullanıcı seçmeden veya yeni bir kullanıcı eklemeden başka bir kapatma yolu yoktur.

"Yeni kullanıcı" butonu tıklandığında, yeni kullanıcının isimlendirilmesi isteği görüntülenir, yeni isimlendirme gerçekleştirildiğinde ise üye girişi penceresinin yanında yeni kullanıcının isminin yer aldığı bir buton görülecektir. Bu buton tıklandığında ise kullanıcıya Araştırma'ya tamamiyle katılma isteğini soran bir pencere belirecektir. Eğer kullanıcı kabul ederse, kullanıcı Araştırma soru formunun yer aldığı websayfasına aktarılacaktır. Program'da eklenmiş ancak soru formunu doldurmamış kişilerin İnternet aktiviteleri verileri de Gemius'a iletilmektedir.

 

5. PROGRAM KULLANICILARI İÇİN DÜZENLENEN YARIŞMALAR

Gemius Türkiye tarafından kullanıcı aktivetisini geliştirmek ve kullanıcının programdan yararlanmasını teşvik etmek amacıyla yarışmalar düzenlenmektedir. Yarışma genel kültür tarzında 10 sorudan oluşan bir yarışmadır. Kazananlar bu 10 soruya en hızlı ve en doğru cevap verenler arasında sıralanmaktadır.   Daha önce de belirttiğimiz üzere, uygulama kapsamında alınan iletişim bilgileriniz ile bilgilendirme amacı ile tarafınıza iletişim kurulmakta ve mail adresleriniz alınarak hediye çekleri gönderilmektedir. Yarışmalara katılımcı olabilmek için panelist olmak ve Netpanel programının bilgisayarınızda 30 gün boyunca kullanılması gerekmektedir.

6. GİZLİLİK

Gemius Kullanım Sözleşmesi vasıtasıyla kişisel verilerinizin internet alışkanlıklarınızın raporlanması, web sitelerinin trafik çözümlerimelerinin takibi, yarışma kapsamında hediye çeklerinin gönderilmesi, pazarlama amacıyla tüketici alışkanlıkları raporlarının oluşturulması amacıyla işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; Gemius Türkiye’nin sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3.kişilerle paylaşabilecektir Panelist paylaştığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Gemius bu kapsamda Panelistin  sağladığı kişisel verileri “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için “Kişisel Verilerin Korunması Politikasımıı inceleyebilir ve destek@gemius.com adresine elektronik posta göndererek KVKK madde 11’de belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

7. FESİH, HESABIN ASKIYA ALINMASI VE ÜYELİĞİN SONA ERME HALLERİ

i. FESİH

Panelist Netpanel programını sisteminden kaldırması halinde sistemden çıkan ve sözleşme sona erecektir.

ii. HESABIN ASKIYA ALINMASI

Sözleşme’de belirtilen koşullara uyulmaması halinde Gemius TÜrkiye taraflı olarak üyenin hesabına askıya alabilecektir. Bu hususta kendisine bildirim yapılacak eğer bu bildirime rağmen ÜYE koşullara uymamaya devam etmekte ısrar ederse iş bu Panelist Sözleşmesi fesih edilerek Panelist’İn Hizmetlere erişimi tamamen engellenecektir.

iii. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Panelist’in vefat etmesi veya fiilen program kullanımının mümkün olmaması durumunda ve/veya Gemius Türkiye’nin kanunen fesh edilmesi veya tasfiyesi halinde ve/veya Gemius Türkiye’nin sonlandırması halinde, işbu Panelist Sözleşmesi kendiliğinden sona erecektir. İşbu Panelist Sözleşmesi herhangi bir surette sona erdiği hallerde Gemius Türkiye  Panelistler’den herhangi bir tazminat veya ücret talep etmemektedir. Aynı şekilde Panelistler de, Kullanım Sözleşmesinin herhangi bir surette sona ermesi halinde, Gemius’dan herhangi bir tazminat vb. talepte bulunamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

8. SON HÜKÜMLER

i. UYGULANACAK HUKUK

Panelist ile Gemius Türkiye  arasındaki ilişkiler, Türkiye Cumhuriyeti kanunları tarafından düzenlenmektedir. Panelist Sözleşmesi’nin düzenlemediği konularda ilgili mevzuat hükümleri bağlayıcıdır.

ii. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Verilen Hizmetlere alakalı anlaşmazlıkların çözümünde, Gemius Türkiye’nin  genel merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler yetkilidir.

iii. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Sistemde kayıtlı dijital izlere dair kişisel veriler, Gemius Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ’ne tâbi olacak şekilde, üyelik sona erdikten sonra da, üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Gemius  Panelist Sözleşme ’sinin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta, Gemius Türkiye’de saklanan veriler ile Panelist kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

iv. YÜRÜRLÜK

İşbu Panelist  Kullanım Sözleşmesi Panelist’in program indirmesinden itibaren  süresiz olarak yürürlüğe girer.