Panelist Sözleşmesi

GEMİUS PANELİST SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İŞ bu sözleşme Panel Kullanıcısı olan gerçek kişi ile Maslak Mah. Taşyoncası Sok, Maslak 1453, T4b Blok Kat:-5 Ofis:186 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan GEMİUS ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle Gemius Türkiye olarak anılacaktır) arasında kurulmaktadır.

2. TANIMLAR

Gemius Türkiye- İlk elden Programı kullanan Panelistlerin verilerini işleyen ve bu verileri aktaran. Maslak Mah. Taşyoncası Sok, Maslak 1453, T4b Blok Kat:-5 Ofis:186 Sarıyer İstanbul adresinde kurulu tüzel kişilik

Gemius SA- Net panel programının lisans sahibi olan ve bu program nezdinde kendisinde aktarılan veriler üzerinden anonim olarak raporlayan genel merkezi 48 Domaniewska Caddesi D48 binası, 6 kat, 02-672 Varşova, Polonya adresinde kurulu tüzel kişiliktir.

Araştırma – internette dolaşırken ve uygulamalar çalışırken görüntülenen internet kullanıcıları davranışları üzerine bilgi sağlayan araştırma hizmetidir. Netpanel üzerinden paneliste ait kullanıcı dijital izini izlemeye yönelik bir araştırmadır.

Program –lisans sahibi ve Lisans veren arasında sonuçlandırılan sözleşme çerçevesinde Lisans veren tarafından Araştırma'nın gerçekleştirilmesi için sağlanan netPanel adlı bilgisayar programıdır.

Panelist – Netpanel program kurulan ve bu program nezdinde kişisel verileri sisteme işlenen gerçek kişi

Tarayıcılar – websayfalarını taramak için kullanılan yazılımlardır. Bu araştırmada 'Tarayıcı' terimi Program'la uyumlu bütün tarayıcıları ifade eder. Örneğin; Internet Explorer (6.0 veya daha ileri sürümleri), Mozilla Firefox (1.5 veya daha ileri sürümleri), Google Chrome (4.0 veya daha ileri sürümleri) ve Opera (11.0 veya daha ileri sürümleri).

Sistem Gereklilikleri – Program sadece Windows 2000/Me/ XP/Vista/7 işlerim sistemlerinde çalışır ve tarayıcılarla birlikte kullanılan İnternet tutumunu analiz eder.

3. PANELİST KAYDI ve ÜYE ÖZELLIĞİ

İşbu sözleşme ile tarafından Netpanel programının verdiği anket bilgileri doğrultusunda bilgisayarına kurulması kabul edilmektedir. Panelist Program'ı internet sunucuları ağından kurarak, kopyalayarak, indirerek, erişim elde ederek veya herhangi bir başka şekilde Programı kullanmaya başlayarak işbu Panelist Sözleşmesi’ne riayet etmeyi üstlenir ve kabul eder.

Kullanıcı kaydı için gerekli olan bilgiler e-mail adresi ve öncesinde sunulan anket formunun cevaplanmasıdır. Bu anket formunun sonucunda e-mail adresiniz ile vermis olduğunuz veriler eşleştirilmektedir. ( Kayıt Verileri)  Kayıt Verileriniz sonucunda  Panelist sıfatına haiz olunmaktadır. Panelistler verdikleri verilerin a)   doğru ve güncel olduğunu ( b) Siteye kayıt olma şartlarına haiz olduğunu ( c) her zaman doğru, güncel ve eksiksiz  olacağını taahhüt ve garanti etmektedirler.

Panelist Sözleşme’yi imzalamadan önce bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir bütünü niteliğinde olan Kullanım Şart ve Koşulları ile KVKK Aydınlatma Metni’ni okuyup onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. NET PANEL PROGRAMI

i. PROGRAMIN LİSANSI

Panelistlerin verilerini toplamaya yarayan program olan Netpanel programının lisansı 3.bir kişi olan Gemius SA ‘ya aittir. Bu lisansa ilişkin kullanım hakkı tarafımıza devredilmiş aradaki devir sözleşmesine binanen tarafınızla imzalanmaktadır.İş bu programdan doğan lisans hakları 5846 sayılı Kanun tarafından korunmakta olup programla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmak mümkün değildir.  Program hiçbir şekilde tadil edilemez veya Lisans verenin yazılı rızası olmadan yayımlanamaz. Telif hakkı bildiriminin silinmesi veya gizlenmesi yasaklanmıştır.

ii. FİKRİ MÜLKİYETİN KAPSAMI

Lisans sahibine belirtilen amaç dahilinde (Araştırmaya katılım) Program'ın kullanım yetkisi verilmiştir. Bu Lisans Lisans sahibine edinme ve kullanma yetkisini verir.Bu Lisans, Araştırma soru formunu dolduran Lisans sahibinin ve Lisans sahibinin bilgisayarını paylaştığı kişilerin bilgisayarda kullanmasına yöneliktir.Program'ın kurulu olduğu bilgisayarın değiştirilmesi veya işletim sisteminin tekrar kurulması veya Program'ın kullanımının imkansızlaşması sonucunu doğuran herhangi bir durumda, Lisans sahibi Lisans veren ile tanımlanan şekilde temasa geçmelidir.Bu Lisans, Lisans sahibinin harici kullanımı için yedeklenen kopya hariç olmak üzere, geçici veya kalıcı, hangi amaçla olursa olsun, kısmen veya bütünüyle netPanel yazılımının çoğaltılması durumu ile ilgili hiçbir hakkı kapsamaz.Lisans sahibi yalnızca bu Sözleşme'de belirtildiği şekilde hükümler ve koşullara bağlı olarak alt lisans verme hakkına sahiptir.Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan bütün haklar Lisans verenin harici tasarrufuna tabidir ve burada belirtilen hiçbir hüküm hiçbir şekilde bu durumu değiştirebilecek bir anlamda yorumlanamaz.Bu Program'ın herhangi bir şekilde bu Lisans'a uygunsuz şekilde kullanımı ve alt lisansı olmayan kişilerin programın düzenli kullanımına dahil olması yasaklanmıştır.

iii. NET PANEL PROGRAMININ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

Birden Fazla Kullanıcı

Lisans sahibi, şayet Programın yüklü olduğu aygıtta diğer düzenli kullanıcılara da erişim sağlarsa, aynı zamanda onlara Araştırma'da kendi profillerini oluşturmalarına imkan tanımış olur. Herhangi bir zamanda websayfalarını görüntüleyenlerin kimler olduğunu tanımlamak için, Program kullanıcıyı tanımlamak için aşağıda belirtilen istekle bir üye girişi penceresi görüntüler:Pencere, erişilir kullanıcı adları ve yeni Program kullanıcısının eklenebileceği "Yeni kullanıcı" butonunu içerir.Eğer kurulum aşamasında Lisans sahibi bilgisayarı birden fazla kişinin kullandığını deklare ederse, veya Program'a ilave olarak en az bir kullanıcı daha eklenirse üye girişi penceresi internet tarayıcısını her açışta ve sonrasında belirli bir süre hiç çevrimiçi aktivite olmamışsa belirecektir

Lisans sahiplerinin kendilerine ait bilgisayarlarının yegane kullanıları olduklarını belirttiği durumlarda (ve hiçbir yeni kişi eklemediklerinde) üye girişi penceresi yeni bir kullanıcının ortaya çıkma durumunu kontrol etmek amacıyla iki haftada bir görüntülenir. Üye girişi penceresi kullanıcı adına tıklanıldığında kaybolur. İlgili pencereyi bir kullanıcı seçmeden veya yeni bir kullanıcı eklemeden başka bir kapatma yolu yoktur.

"Yeni kullanıcı" butonu tıklandığında, yeni kullanıcının isimlendirilmesi isteği görüntülenir, yeni isimlendirme gerçekleştirildiğinde ise üye girişi penceresinin yanında yeni kullanıcının isminin yer aldığı bir buton görülecektir. Bu buton tıklandığında ise kullanıcıya Araştırma'ya tamamıyla katılma isteğini soran bir pencere belirecektir. Eğer kullanıcı kabul ederse, kullanıcı Araştırma soru formunun yer aldığı web sayfasına aktarılacaktır. Program'da eklenmiş ancak soru formunu doldurmamış kişilerin İnternet aktiviteleri verileri de Gemius'a iletilmektedir.

5. PROGRAM KULLANICILARI İÇİN DÜZENLENEN YARIŞMALAR

Gemius Türkiye tarafından kullanıcı aktivetisini geliştirmek ve kullanıcının programdan yararlanmasını teşvik etmek amacıyla yarışmalar düzenlenmektedir. Yarışma genel kültür tarzında 10 sorudan oluşan bir yarışmadır. Kazananlar bu 10 soruya en hızlı ve en doğru cevap verenler arasında sıralanmaktadır.   Daha önce de belirttiğimiz üzere, uygulama kapsamında alınan iletişim bilgileriniz ile bilgilendirme amacı ile tarafınıza iletişim kurulmakta ve mail adresleriniz alınarak hediye çekleri gönderilmektedir. Yarışmalara katılımcı olabilmek için panelist olmak ve Netpanel programının bilgisayarınızda 30 gün boyunca kullanılması gerekmektedir.

6. GİZLİLİK

Gemius Kullanım Sözleşmesi vasıtasıyla kişisel verilerinizin internet alışkanlıklarınızın raporlanması, web sitelerinin trafik çözümlememelerinin takibi, yarışma kapsamında hediye çeklerinin gönderilmesi, pazarlama amacıyla tüketici alışkanlıkları raporlarının oluşturulması amacıyla işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; Gemius Türkiye’nin sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3.kişilerle paylaşabilecektir Panelist paylaştığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Gemius bu kapsamda Panelistin sağladığı kişisel verileri “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için “Kişisel Verilerin Korunması Politikasımıı inceleyebilir ve .........@gemius.com adresine elektronik posta göndererek KVKK madde 11’de belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

Panelistin KVK Kanunu kapsamındaki hakları ve işlenen verilerine dair detaylı bilgiler işbu Sözleşme’nin ekinde yer alan Aydınlatma Metni’nde yer almaktadır.

7. FESİH, HESABIN ASKIYA ALINMASI VE ÜYELİĞİN SONA ERME HALLERİ

i. FESİH

Panelist Netpanel programını sisteminden kaldırması halinde sistemden çıkan ve sözleşme sona erecektir.

ii. HESABIN ASKIYA ALINMASI

Sözleşme’de belirtilen koşullara uyulmaması halinde Gemius TÜrkiye taraflı olarak üyenin hesabına askıya alabilecektir. Bu hususta kendisine bildirim yapılacak eğer bu bildirime rağmen ÜYE koşullara uymamaya devam etmekte ısrar ederse iş bu Panelist Sözleşmesi fesih edilerek Panelist’İn Hizmetlere erişimi tamamen engellenecektir.

iii. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Panelist’in vefat etmesi veya fiilen program kullanımının mümkün olmaması durumunda ve/veya Gemius Türkiye’nin kanunen fesh edilmesi veya tasfiyesi halinde ve/veya Gemius Türkiye’nin sonlandırması halinde, işbu Panelist Sözleşmesi kendiliğinden sona erecektir. İşbu Panelist Sözleşmesi herhangi bir surette sona erdiği hallerde Gemius Türkiye  Panelistler’den herhangi bir tazminat veya ücret talep etmemektedir. Aynı şekilde Panelistler de, Kullanım Sözleşmesinin herhangi bir surette sona ermesi halinde, Gemius’dan herhangi bir tazminat vb. talepte bulunamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

8. SON HÜKÜMLER

i. UYGULANACAK HUKUK

Panelist ile Gemius Türkiye  arasındaki ilişkiler, Türkiye Cumhuriyeti kanunları tarafından düzenlenmektedir. Panelist Sözleşmesi’nin düzenlemediği konularda ilgili mevzuat hükümleri bağlayıcıdır.

ii. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Verilen Hizmetlere alakalı anlaşmazlıkların çözümünde, Gemius Türkiye’nin  genel merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler yetkilidir.

iii. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Sistemde kayıtlı dijital izlere dair kişisel veriler, Gemius Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ’ne tâbi olacak şekilde, üyelik sona erdikten sonra da, üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Gemius  Panelist Sözleşme ’sinin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta, Gemius Türkiye’de saklanan veriler ile Panelist kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

iv. YÜRÜRLÜK

İşbu Panelist Kullanım Sözleşmesi Panelist’in program indirmesinden itibaren  süresiz olarak yürürlüğe girer.

 

 

GEMİUS TÜRKİYE PANELİSTLERİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

(“Aydınlatma Metni”)

 

GEMİUS ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak hizmetlerimizden faydalanan ve kullanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Maslak Mah. Taşyoncası Sok, Maslak 1453, T4b Blok Kat:-5 Ofis:186 Sarıyer İstanbul adresinde mukim GEMİUS ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

İşlediğimiz veriler şunlardır:                                                     

 

·  Yaş, cinsiyeti eğtim vb. sosyo-demografik veriler. Bunlar aynı zamanda alışveriş tercihleri veya interneti kullanma şeklindeki bilgileri içerebilir;

·  Ziyaret ettiğiniz internet sitelerine ait veriler ve görüntülenen içerik,

·  Size gösterilen reklamlarla etkileşime girmeniz halindeki bilgiler de dahil olmak üzere, ziyaret ettiğiniz web sitelerindeki tıklamalarınız hakkındaki veriler

·  İnternet üzerinden yaptığınız alışverişlere ilişkin, aldığınız ürün, ödeme yönteminiz ve teslimat bilgileri de dahil olmak üzere satın alıma ilişkin veriler,

·  Yaş, cinsiyeti eğtim vb. sosyo-demografik veriler. Bunlar aynı zamanda alışveriş tercihleri veya interneti kullanma şeklindeki bilgileri içerebilir;

·  Bazen, e-posta veya telefon numarası gibi iletişim bilgilerinizi paylaşmanızı isteyebiliriz. İletişim bilgilerinizi Araştırma ile ilgili olarak sizinle iletişime geçmek için kullanıyoruz. Ayrıca, sizi çekiliş ve yarışmalara katılmaya teşvik etmek, bu konuda size bilgi ve cazip öneriler sunmak, araştırmaya daha geniş bir şekilde katılmanızı teşvik etmek, size teknik destek sağlamak ve Araştırmadaki herhangi bir değişiklik hakkında sizi bilgilendirmek için de kullanıyoruz.

Sizi yazılımı kurmaya ve başka bir araştırma projesine katılmaya davet edersek, bu yazılım aracılığıyla ne tür verilerin toplanacağı konusunda yeni proje ile ilgili size gerekli ve uygun bir şekilde bilgi verilecektir.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz Şirket tarafından Panel ürünü aracılığı ile tarafınızca cevaplanan sorular aracılığı ile raporlama yapılması amacıyla toplanmaktadır.

Bu amaçla alınan kişisel verileriniz pazarlama konusunda oluşturulabilmesine yarayan nüfus bilgilerinize yönelik bilgiler olup, sizin onayınız ile Şirketimiz tarafından işlenmektedir. Bu bilgiler elektronik ortamda tarafımızca işlenmiş veriler olup, kapsamında anonimleştirmeye yönelik genel ifadeler bulunmaktadır. Bu genel ifadeleri açıklamak gerekirse, bu ifadeler veri sınıfınız olarak sizin yaşınız, eğitiminiz, mesleğiniz gibi gruplara girmektedir. Aldığımız bu kişisel veriler ile ziyaret ettiğiniz websiteleri birleştirilerek tarafımızdan ölçümle yapılmaktadır. Yapılan ölçümlemeler sonucunda, kullanıcı alışkanlıklarının tespiti amacıyla istatiksel olarak raporlar oluşturulmakta ve bu raporlar kişisel bilgilerinizden arınmış olarak sistemlerimize işlenmektedir. 6698 sayılı Kanun’un 5/2 maddesinde sözleşmenin ifası sebebi ile ortaya konan panelist sözleşmesindeki amaçlar dahilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; www.gemius.com.tr internet adreslerinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yurt Dışı Aktarım

Soru formunda yer alan cevaplar, uygulamayı kullandığınız sürece internet kullanım alışkanlıklarınızı ölçen çerez verileriniz ve e-posta adresiniz ile sınırlı olmak üzere toplanan kişisel verileriniz; işlendiği amaçla bağlantılı olarak, ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (6698 sayılı Kanun) 9 uncu maddesi uyarıca vereceğiniz açık rızanız ile birlikte yurt dışında bulunan ve Şirket’imizin bağlı bulunduğu genel merkezi 48 Domaniewska Caddesi D48 binası, 6 kat, 02-672 Varşova, Polonya adresinde mukim,  Gemius SA  ile veri işleyen ve ortak ver sorumlusu sıfatlarıyla paylaşılabilecektir.

Yurt İçi Aktarım

Bunun dışında Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde www.gemius.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak yurt içinde yerleşik üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet sitesi, panel uygulaması, mobil uygulamalar, gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere öngörülen hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır.

Pop-up olarak çeşitli sitelerde karşınıza çıkan veya tarafınızca ulaşılarak Panelist olmak için ulaştığınız soru formunu doldurduğunuzda vermiş olduğunuz cevaplar üzerinden sosyo-ekonomik profiliniz başkaca herhangi bir kişisel veriniz işlenmeksizin oluşturulur ve bu formu doldurduğunuz andan itibaren IP adresiniz yerine atanacak bir profil numarası ile çerez verileriniz işlenmeye başlar.

İlerleyen aşamada eğer Panelist Verisi İşleme Koşuları ve Şartları Metni’ni onaylamanız ve e-posta adresinizi sisteme girmeniz üzerine uygulamamızı bilgisayar veya tabletinize indirerek panelist olarak uygulamamızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu aşamada Panelist Verisi İşleme Koşuları ve Şartları Metni onaylamak ve panelist olmak istememeniz halinde tarayıcı geçmişinizi temizleyerek çerez verinizin Şirket tarafından işlenmesi sürecinizi dilediğiniz an tek taraflı olarak sonlandırabilirsiniz.

Panelist olarak uygulamamızı kullanmaya başladıktan sonra dahi doldurduğunuz soru formunda yer alan cevaplar, uygulamayı kullandığınız sürece internet kullanım alışkanlıklarınızı ölçen çerez verileriniz ve e-posta adresiniz dışında herhangi bir kişisel veriniz işlenmemektedir. Şirket tarafından yapılan çekiliş sonucu hediye çeki kazanmanız halinde Şirket size panelist üyeliği sırasında vermiş olduğunuz e-posta adresinden ulaşarak, açık rızanız kapsamında vereceğiniz kimlik , iletişim ve adres bilgilerinizi işleyerek hediye çekini tarafınıza ulaştırır. Şirket yine açık rıza vermeniz halinde hediye çeki kazandığınıza dair bilgiyi kendi sosyal medya platformlarında veya internet sitesinde yayınlayabilir. Hediye çekinin tarafınıza ulaştırılması açık rızanız ile hediye çeki kazandığınıza ilişkin kişisel verilerinizin  duyurulması şartına bağlı değildir.

 

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Şirketimizden;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Başvurularınızı https://www.gemius.com.tr/basvuru-formu.html adresindeki formu doldurup, sistemimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden paneltr@gemius.com adresine ileterek veya KVK Kurumu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliği’nde yer alan esas ve usullere uygun bir şekilde tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Gemius Audience, Gemius Target42 ve Gemius AdReal Araştırmaları ( “Araştırma”) Kapsamında Panelistler için Düzenlenen Şartlar ve Koşullar

Araştırma’nın amacı dijital uygulamalara dayalı web sitelerini ziyaret eden internet kullanıcıların, internet üzerinden gerçekleşen reklam kampanyalarının muhataplarının istatistiki profili de dahil olmak üzere profillerini belirlemektir. Toplanan veriler, araştırılan içeriğin kullanıcıları hakkında toplu istatistik bilgisi sunmaya elverişlidir. Çevrimiçi reklam hedeflemeyle ilgili olarak size en iyi etkiyi sunabilmek için; reklamlarınızı tercihlerinize göre ayarlamayı hedefleyen Netsprint SA ile işbirliği içinde yürütülen Target42 projesini hayata geçirdik.

 

Verilerimi kim işliyor?

İş bu proje kapsamında veri sorumlusu GEMİUS ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket) olup, kişisel verileriniz Şirket tarafından işlenecektir.

Hangi verilerim işleniyor?

İşlediğimiz veriler şunlardır:

 • Yaş, cinsiyeti eğtim vb. sosyo-demografik veriler. Bunlar aynı zamanda alışveriş tercihleri veya interneti kullanma şeklindeki bilgileri içerebilir;
 • Ziyaret ettiğiniz internet sitelerine ait veriler ve görüntülenen içerik,
 • Size gösterilen reklamlarla etkileşime girmeniz halindeki bilgiler de dahil olmak üzere, ziyaret ettiğiniz web sitelerindeki tıklamalarınız hakkındaki veriler
 • İnternet üzerinden yaptığınız alışverişlere ilişkin, aldığınız ürün, ödeme yönteminiz ve teslimat bilgileri de dahil olmak üzere satın alıma ilişkin veriler,
 • Yaş, cinsiyeti eğtim vb. sosyo-demografik veriler. Bunlar aynı zamanda alışveriş tercihleri veya interneti kullanma şeklindeki bilgileri içerebilir;
 • Bazen, e-posta veya telefon numarası gibi iletişim bilgilerinizi paylaşmanızı isteyebiliriz. İletişim bilgilerinizi Araştırma ile ilgili olarak sizinle iletişime geçmek için kullanıyoruz. Ayrıca, sizi çekiliş ve yarışmalara katılmaya teşvik etmek, bu konuda size bilgi ve cazip öneriler sunmak, araştırmaya daha geniş bir şekilde katılmanızı teşvik etmek, size teknik destek sağlamak ve Araştırmadaki herhangi bir değişiklik hakkında sizi bilgilendirmek için de kullanıyoruz.

  Sizi yazılımı kurmaya ve başka bir araştırma projesine katılmaya davet edersek, bu yazılım aracılığıyla ne tür verilerin toplanacağı konusunda yeni proje ile ilgili size gerekli ve uygun bir şekilde bilgi verilecektir.

İnternetteki kullanıcı davranışımla ilgili verileri toplamanın amacı nedir?

İnternet'teki kullanıcı davranışlarınız hakkındaki bilgiler Araştırmanın doğru şekilde gerçekleştirilmesi için toplanır.
Katılımcılar için yarışmalar veya sadakat programları düzenleyebiliriz. Daha sonra, toplanan kişisel veriler, yalnızca Araştırmanın bu bölümlerini yürütmek için gerekli kapsamda kullanılacaktır.


Bazı web sitelerindeki reklamları gözlemliyoruz. Reklam iletişimlerinin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda ayarlanabilmesi için reklamların tıklanma veya yayılım bilgileri kullanılabilir.

Verilerin işlenmesi için yasal dayanak nedir?

İş bu kişisel verileriniz, her zaman geri alabileceğiniz açık rızanız kapsamında işlenmektedir. İş bu şart ve koşullarının okunması ile beraber araştırmaya katılmaya devam etmeniz halinde rıza vermiş sayılacaksınız.

Veriler kimlere gönderilmekte ve kimlerle paylaşılmaktadır?

Araştırma kapsamında elde edilen veriler veri işleyen sıfatına haiz olan ve yurtdışında bulunan iş ortaklarımız Gemius SA ve projenin ortak yüklenicisi olan Netprint SA ile rızanız kapsamında paylaşılmaktadır. Bunun dışında, alt yüklenicilerimizle paylaşılabilir. Verileriniz ayrıca tarafımızdan oluşturulan hesaplamalar ve istatistiklerin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla belirli bir pazara ilişkin olarak Araştırmayı sipariş eden bir şirketle de paylaşılabilir. Böyle bir durumda, paylaşılan veriler kişisel verilerden arındırılarak anonim olarak paylaşılmaktadır. Yarışma veya sadakat programları kapsamında verileriniz bu organizasyonların gerçekleştirilmesinden sorumlu taraflar ile de paylaşılabilir.

Veriler Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Veriler, belirli bir ülkenin topraklarında araştırmanın yapıldığı süre boyunca saklanır ve hakların korunması için gerekli olan süreden sonra (belirli bir ülkenin yasal düzenlemelerine uygun olarak belirtilir) anonimleştirilir.

Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Gemius Türkiye’ye başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Başvurularınızı https://www.gemius.com.tr/basvuru-formu.html adresindeki formu doldurup, sistemimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden paneltr@gemius.com adresine ileterek veya KVK Kurumu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliği’nde yer alan esas ve usullere uygun bir şekilde tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Verilerimi paylaşmak zorunda mıyım?

Verilerinizi paylaşmak zorunda değilsiniz. Her zaman Proje kapsamında kaydolduğunuz mail adresi üzerinden, projenin veri işleyeni konumunda olan iş ortağımız Gemius SA’nın posta adresi netpanel@gemius.pl mail atarak veya paneltr@gemius.com adresine mail atarak bizimle irtibata geçerek verilen onayı iptal edebilirsiniz. Böyle bir eylem, verilerinizin artık araştırma, yarışmalar ve sadakat programlarının gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmediğini ortaya koymaktadır. Daha önce ek bilgi toplayan Gemius yazılımını yüklediyseniz, yazılımı kaldırmanız gerekir. İzinlerin iptalinden sonra yazılım kaldırılmasa dahi daha önce gönderilmiş olan veriler araştırmalar veya istatistik hesaplamalar için kullanılmayacaktır.

 

İletişim

Veri işleme kapsamındaki herhangi bir soru ve şikayetiniz veri işleyinin (Gemius SA, Polonya) posta adresi olan netpanel@gemius.pl veya bizim mail adresimiz olan paneltr@gemius.com adresine gönderilebilir. Target42 projesiyle ilgili olarak lütfen icontact@gemius.ro adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel veri işleme ile ilgili diğer bilgilere http://www.gemius.com.tr/aydnlatma-metni.html adresinden ulaşılabilir. Bu kurallara aykırı davrandığımızı düşünüyorsanız veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen yukarıdaki adresten bize ulaşın. Resmi bir şikayet ile bu tür verilerin korunmasına dayalı kişisel veri koruma otoritesine başvurabilirsiniz.

 

Bu Gizlilik Politikasındaki Güncellemeler

Bu politikada esaslı bir değişiklik yaparsak, hak ve özgürlüklerinizi korumak için, bu esaslı değişimin uygulanmasından en az 14 takvim günü önce sizi bilgilendirmek için tüm makul çabayı göstereceğiz.