2015-11-02 08:24

İnternet Kullanıcısı Kimdir ?

İnternet Kullanıcısı Kimdir ?

İnternetin büyümesindeki dinamizm bizleri kullanıcılarının davranışlarını ve terchilerini öğrenmek durumunda bırakmıştır. Bu acil pazar ihtiyaçlarına karşılık, gemiusAudience adında bir araştırma aracı geliştirildi. Bugün gemiusAudience web sitelerin popülerliğini ölçen bir araç olarak kullanılıyor. Peki ne tür bilgiler içeriyor?

Televizyon, basın, radyo ve dış mekan reklamcılıktan farklı olarak internet, kullanıcı kitlelerinin karakteristiklerini ve medyayı nasıl kullandıklarını derin bir şekilde araştırma olanağı sunuyor. Güvenilir ve kesin veri, yayıncıların, reklam ajanslarının, medya analistleri ya da medyacıların ana hedefidir. İhityaç olan bilgilerin doğru göstergelerle gösterilmemesi, alan satmak veya efektif bir çevrim içi pazarlama kampanyası planlamayı çok daha zor bir hale getirir.

Kullanıcıları kavramak daha bilgili kararlar vermek anlamına gelir

gemiusAudience’ın kullandığı metodoloji birkaç  göstergeyi baz alır. Bunlar, çoğu profesyonelin günlük işleri için hayati rol oynayan göstergelerdir. Örneğin, program araştırma yapılan web sitesi kullanıcılarının sayısı ve sosyo-demografik özelliklerini (yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi gibi) göstermeye yarayacaktır. Yani, gemiusAudience hangi soruları yanıtlıyor?

Web site ziyaretçilerini sayar

Bir siteye, bir ay içerisinde, en az bir kere girmiş kullanıcıların sayısı analizler içerisinde “unique visitor” (tekil ziyaretçi) olarak gösterilir. Ancak bu metodda bir kullanıcının tarayıcısındaki çerezleri silip ya da başka bir taracıyıla birlikte tekrar o siteye girmesi durumunda hatalı gösterimler ortaya çıkabilir. Bu, güvenilir bir değerlendirme ile bir mesajın kaç kişiye kesinlikle ulaştığını bulabilmeyi imkansız kılar. Ancak bu kusur “real users” (gerçek kişi) göstergesinde yoktur. Bu yüzden Gemius analizleri için gerçek kişi metriğini seçer.

İnternet kullanıcıları tarafından aranan çevrim içi içerik

Bir web sitenin ilgileneceği aylık göstergenin adı “reach” (erişim). Bu gösterge gerçek kullanıcıların sayısı ya da internetteki oranı olarak gösterilebilir.  İkinci durumda, gösterge, verilen aydaki web sitesini ziyaret eden internet kullanıcılarının, tüm interneti ziyaret eden internet kullanıcılarına oranını gösterir. “Reach” (erişim), ayrıca “page view” (sayfa görüntülenme) sayısı olarak da gösterilebilir.  Bu sayı verilen ayda analizi yapılan siteye kaç ziyaret olduğunu gösterir. Buradaki göstergeyi incelerken, kullanıcı sayılarının sadece o ülkedeki kullanıcı sayıları olduğunu unutmamak gerekir.

Ulaşılabilmiş web site kullanıcısı kimdir?

Web sitesinin popülerliğinin spesifik bir grup tarafından, örneğin seçilmiş sosyo-demografik karakteristikleri benzeyen kişiler tarafından oluşan bir grup olduğunu  “audience composition” (kitle kompozisyonu) ile gösteririz. Eğer göstergedeki değer %75’i gösteriyorsa, web sitesini ziyaret eden kullanıcıların 4’te 3’ünün beklenen profilin içinde olduğunu gösterir, örneğin, 55 yaş üstü kadınlar gibi. Bu metrik ayrıca size seçtiğiniz karakteristiklere uyan grubun ne kadar süre web sitesinde kaldığını ve ne kadar sayfa gösterimi yaptıklarını da gösterir.

Başka hangi siteleri ziyaret ediyorlar?

“Audience duplication” göstergesi size seçilen web sitesini ziyaret eden kullanıcıların, ayrıca diğer seçilen başka web sitesini ziyaret edenlere oranını gösterir. X ve Y farklı web siteleri yüksek bir “audience duplication”a sahipse, bu iki web sitesini ziyaret eden aynı kişilerin oranlarının yüksek olduğu anlaşılabilir.  Audience duplication göstergisinin düşük olduğu iki web sitesini seçerek reklam kampanyanızın ulaşacağı kitlenin sayısını artıabilirsiniz. Audience duplicaton kullanarak bunun gibi birçok sonuç çıkarabilirsiniz.

Hedef kitlem nerede?

Ayrıca seçilen sosyo-demografik kitlenin içerisindeki web site kullanıcılarının, tüm internet popülasyonundaki aynı sosyo-demografik kriterlere sahip kullanıcılara oranını gösteren, “affinity index” (benzerlik endeksi) adında bir gösterge de mevcut. Eğer bir web sitesinin kullanıcılarının yüzde 78’i kadınsa, ve tüm o ülkedeki tüm online kullanıcılar arasında kadınların oranı yüzde 52’yse benzerlik endeksi 1.5 olacaktır. Bu göstergenin 1 rakamını geçtiği her değer, hedef seçilen sosyo-demografik özelliklere sahip kişilerin oranının, tüm popülasyona göre yüksek olduğu kabul edilebilir.

Panoya> Yazdır

İçerik Tipi

haber

Sektör

Medya, Reklamcılık

Ülke

Türkiye

Daha fazlasını bilmek ister misiniz?

Bizimle iletişime geçin

Bütün haberler, rehberler ve yorumlar bir mailde!

Bülteni kontrol et