2015-11-09 09:35

Google Analytics vs. Gemius Audience

Google Analytics vs. Gemius Audience

Çoğu yayıncı bu iki ölçümleme arasındaki farkı merak ediyor. Bu durum aylık verilerde iki analiz arasında farklılıklar çıktıkça daha da karmaşık bir hale geliyor. O halde, bu araştırmadaki farklar nasıl açıklanabilir? 

Öncelikle, Google Analytics ve gemiusAudience ölçümlemelerinin tamamen iki farklı dünya olduğunu belirtmeliyiz. Google, yayıncıların trafiklerini takip etmelerini sağlar. Yayıncıya gösterdiği analizler, bu yayıncının sahip olduğu bir ya da birden fazla sitenin verisini gösterir ve bu şekilde yayıncılar kullanıcılarının etkileşimlerini incelerler. Bu ölçümlemede yayıncıların edinemediği bilgi ise, rakip yayıncıların durumudur. İşte, tam da bu noktada gemiusAudience devreye girer.

Referans Noktası olarak gemiusAudience

Yayıncılar online mecrada pazardaki konumlarının kanıtı olarak Google Analytics verileri kullanırlar. Amaçları websitelerinin trendini görmek olduğunda bu inceleme oldukça mantıklıdır. Ancak yayıncıların amacı websitelerinin performansını rakiplerine kıyaslı olarak takip etmek ve kanıtlamak ise başka çözümler aramaları gerekir. Google Analytics verileri tüm online pazarı açıklamaz, sadece seçili sitenin verilerini sağlar. Tam da bu yüzden en önemli fark neyi referans noktası olarak aldığımız ile ilgilidir. Redmond çıkışlı bu arayüz, seçili sitenin trend verisi ile ilgilidir. GemiusAudience ise arşiv veriden daha da önemli olarak, tüm online pazarı ve segmentlerini (örneğin otomotiv, spor profilleri) yansıtır.

Tekil ziyaretçiler gerçek kullanıcılar değil

Önemli bir başka nokta ise bu iki farklı ölçümlemeden gelen verilerin nasıl yorumlanacağı ile ilgilidir. Sitelerini inceleyen çoğu yayıncı tekil ziyaretçi verilerine vurgu yapıyor. Bu modelde, kullanıcı denilen aslında çerez dosyası, özetle bir site tarafından bilgisayara yüklenen ufak boyutlu bir dosyadır. Bu yüzden bu veriye “tekil ziyaretçi” yerine “tekil çerez sayısı” denilmesi daha doğrudur.

Teknik olarak, ölçümlemede sayılan gerçek internet kullanıcıları değil çerez dosyaları olmaktadır. Bu nedenle, Google Analytics verilerini gerçek internet kullanıcıları gibi iletmek doğru bir tanımlama değildir. Burada birden fazla faktörün analizin içine alınması gerekir. Çerez dosyaları hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesi tarafından sürekli silinir. Ikinci olarak, bir kullanıcının birden fazla web tarayıcısında ve farklı cihazlarda online olabileceği gerçeğidir. Üçüncü factör de bir cihazın birden fazla kullanıcı tarafından kullanılabilmesidir.

Çerez dosyaları gerçek kullanıcı sayısından oldukça fazladır.

Bu faktörler sonucunda, bir siteyi ziyaret eden tekil çerez sayısı, gerçek kullanıcı sayısından her zaman fazladır. Örneğin, tek bir web tarayıcısı kullanan internet kullanıcısı çerez dosyalarını siliyorsa, bu birey aylık veride birden fazla sayıda tekil ziyaretçi olarak belirecektir. İşte bu problem, gemiusAudience tarafında çözümlenir. Ölçümlemenin gerçek kullanıcı metodolojisi halen çerez dosyalarına dayalı olsa da, geliştirdiği farklı çözümler bir siteyi gerçekte kaç kişinin ziyaret ettiğini ortaya koyar. Ölçümleme cross-screen engagement, birkaç kişi tarafından paylaşılan cihaz ayrımını yapabilir. Tekil ziyaretçiye dayandırılan trafikleri otomatik olarak yükseltecek çerez dosyalarının silinmesi, birden fazla web tarayıcısı kullanılması gibi problemli durumları engeller.

Google Analytics ve Gemius Audience,  otomobil gösterge ekranı ile trafik radarı gibi farklıdır.

Özetlemek gerekirse, tekil çerezler üzerinden tanımlanan Google Analitycs verileri ile gerçek kullanıcıya dayandırılan gemiusAudience ölçümlemleri karşılaştırılamaz. Bu iki ölçümleme farklı amaçlar doğrultusunda ve farklı metodolojiler ile pazara sunulmaktadır. Google Analytics araçtaki gösterge bölümü gibi sürücünün önemli parametreleri kontrol edebileceği, aracın teknik durumunu anlayabileceği ve bu göstergelere göre gereken yerde bir teknik servise danışabileceği araçtır. gemiusAudience ise hız radarı gibi trafiği kontrol eder. Trafikte bir aracın hızını, yoldaki diğer araçlara ve kendi segmentine göre kontrol eder.

Panoya> Yazdır

İçerik Tipi

rehber

Sektör

Teknoloji

Daha fazlasını bilmek ister misiniz?

Bizimle iletişime geçin

Bütün haberler, rehberler ve yorumlar bir mailde!

Bülteni kontrol et